Minusta

Ajattelen, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Psykologi on mielen hyvinvoinnin asiantuntija eli tavallaan mielen ”personal trainer”. Asiakkaideni kanssa pyrin tasavertaiseen, myötätuntoiseen ja läsnäolevaan kohtaamiseen.

Täytän lokakuussa 2018 neljäkymmentä vuotta. Elämänkokemukseni  ja työhistoriani ovat näyttäneet minulle, että ihminen voi löytää merkityksellisen ja hyvän tavan elää elämäänsä jopa äärimmäisen vaikeissa tilanteissa.

Tällä hetkellä ajattelen, että tärkeää on

  • löytää hankalassakin tilanteessa valinnan mahdollisuuksia
  •  pohtia, mikä on merkityksellistä, eli mitkä ovat niitä asioita elämässä, joiden eteen on   valmis ponnistelemaan.
  •  ja ennen kaikkea oppia löytämään myötätunto itseään ja muita kohtaan.

Myötätunto itseä kohtaan on myös tutkimusten mukaan erittäin tärkeää. Itse olen havainnut, että hämmennyksen, kivun, surun, pelon tai sairauden keskellä myötätunto on kuin suoja, jonka sisällä ikäviä tunteita on helpompi kestää.

Moni vastaanotollani käynyt on pohtinut, että en todennäköisesti tiedä, millaista on, kun voimavarat ovat lopussa ja elämä solmussa. Tiedän toki. Minulla on monesti ollut hyvinkin vaikeaa. Mutta ammattini myötä olen oppinut taitoja ja työkaluja, joiden avulla pystyn auttamaan itseäni noina vaikeina hetkinä. Haluankin Hyvinvoinnin Taitojen kautta jakaa  hyväksi havaitsemiani ja ja tieteellisesti tutkittuja keinoja myös muille.

Olet lämpimästi tervetullut oppimaan uusia taitoja – tai vahvistamaan vanhoja, jos tietoisen läsnäolon harjoitukset, myötätuntokeskeinen psykologia tai hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulma ovat sinulle jo tuttuja. Minulle nämä taidot ja niiden harjoittaminen ovat osa arkea, erityisesti silloin kun elämässä on haasteita. Mutta ne ovat tuoneet elämääni myös tyyneyttä ja iloa, kykyä tarttua pieniin hetkiin.

Tieteellinen tutkimus on todistanut, että nämä toimivat – ja oma kokemukseni kertoo samaa.

Tee sitä mihin uskot.
Usko siihen mitä teet.
Kaikki muu on ajan ja voimien tuhlausta.
(Mukaelma Tommy Tabermanin runosta)

Koulutus

Psykologi, PsM, laillistettu ammattihenkilö
Kasvatustieteen maisteri (KM)
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
Moniammatilliset työterveyteen pätevöittävät opinnot (meneillään, aloitettu tammikuussa 2018)

Keskeiset näkökulmat työssäni

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT, engl. ACT)
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mindfulness)
Myötätunto/itsemyötätunto
Kehon ja mielen yhteys
Henkinen kasvu
Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Kuntoutus (mm. tuki- ja liikuntaelinvaivat, fyysiset sairaudet, kipu, mielenterveys, uupumus)
Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
Palautuminen ja rentoutuminen
Stressinhallinta
Oppiminen ja kasvatus, pedagogiikka
Unen huolto, univaikeudet

Julkaisut

Liikka (nyk. Lappi), Merja (2003). Tarinallinen lähestymistapa yksilön ja yhteisön suhteen tutkimiseen: Yksilöiden identiteettiprojekteja organisaation kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin. Jyväskylän yliopisto.

Lappi, Merja (2012). Allergiahelvetistä sopeutumiseen: Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja. Jyväskylän yliopisto.

Lappi, Merja, & Lappalainen, Raimo (2013). Hyväksymis- ja omistautumisterapia lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin edistämisessä. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia, Vol. 18, (1–2), 38–45.