Minusta

Ajattelen, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Jokaiselle meistä on karttunut omanlaisia taitoja elää ja kulkea juuri omalla polullaan. On kuitenkin hetkiä, jolloin me kaikki tarvitsemme tukea ja uusia näkökulmia.

Psykologi on mielen hyvinvoinnin asiantuntija.  Koen olevani  ”kokonaisvaltainen psykologi”: olen  yhä enemmän perehtynyt kehon ja mielen yhteyttä vahvistaviin työskentelytapoihin sekä henkisen kasvun näkökulmiin.

Asiakkaideni kanssa pyrin tasavertaiseen, myötätuntoiseen  ja läsnäolevaan kohtaamiseen.

 Elämänkokemukseni  ja työhistoriani ovat näyttäneet minulle, että ihminen voi löytää merkityksellisen ja hyvän tavan elää elämäänsä hankalinakin aikoina. Usein näiden haastavien vaiheiden jälkeen resilienssi (selviytymiskykyisyys, psykologinen joustavuus) kasvaa, vaikka sitä ei itse aina heti kokisikaan.  Elämän suunta saattaa selkiintyä: tuntee selkeämmin, mitkä asiat kuuluvat omannäköiseen elämään ja mitkä kannattaa jättää vähemmälle huomiolle. 

Tällä hetkellä ajattelen, että tärkeää on

  • tiedostaa elämässään valinnan mahdollisuuksia
  •  pohtia, mikä on oikeasti itselle merkityksellistä, eli mitkä ovat niitä asioita elämässä, joiden eteen on  valmis ponnistelemaan.  Usein nämä asiat ovat ulkoisten olosuhteiden sijaan sisäisiä olotiloja, kuten yleisinhimillinen tarve kokea turvaa, rauhaa ja yhteyttä. 
  •  ja ennen kaikkea  tärkeää on oppia löytämään myötätunto itseään ja muita kohtaan. 

Myötätunto itseä kohtaan on myös tutkimusten mukaan erittäin tärkeää: Hämmennyksen, kivun, surun, pelon tai sairauden keskellä myötätunto on kuin suoja, jonka sisällä ikäviä tunteita on helpompi kestää. 

Moni vastaanotollani käynyt on pohtinut, että en todennäköisesti tiedä, millaista on, kun voimavarat ovat lopussa ja elämä solmussa. Tiedän toki. Minulla on monesti ollut hyvinkin vaikeaa. Mutta ammattini myötä olen oppinut taitoja ja työkaluja, joiden avulla olen pystynyt auttamaan itseäni noina vaikeina hetkinä ja haastavissa elämänvaiheissa. Ja näiden haastavien aikojen sulattelun jälkeen on usein huomannut olevansa hyvin erilaisessa kohdassa, joka on tuntunut oikealta. 

Haluankin Hyvinvoinnin Taitojen kautta jakaa  hyväksi havaitsemiani ja ja tieteellisesti tutkittuja keinoja myös muille. Ja jatkaa itsekin palkitsevaa oppimista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parissa! Sillä aito kasvu ja menestys on mielestäni sitä,  että pohtii ja kokeilee, mitä oikeasti  lopulta tarvitsee voidakseen hyviin. Tämä tarkoittaa erityisesti pyrkimystä aitoon yhteyteen itsensä ja muiden kanssa. Yksilöinä, mutta  toisiamme avoimesti kohdaten saamme myös enemmän  aikaan: ja samalla saamme toisistamme mielenkiintoisia matkakumppaneita hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Toimimme  vuorotellen peileinä ja tukena toisillemme.

Olet kanssani lämpimästi tervetullut oppimaan uusia taitoja – tai vahvistamaan vanhoja, jos kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen,  tietoisen läsnäolon harjoitukset, myötätuntokeskeinen psykologia tai hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulma ovat sinulle jo tuttuja. Nämä taidot ovat tuoneet elämääni ja monille asiakkailleni hyvinvointia ja iloa, kykyä tarttua pieniin hetkiin ja valinnan mahdollisuuksiin. 

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana, mutta myös erilaisissa kehittämishankkeissa. Näistä lisää voit lukea Kehittäminen ja Hankkeet- osiossa.

 

Tee sitä mihin uskot.
Usko siihen mitä teet.
Kaikki muu on ajan ja voimien tuhlausta.
(Mukaelma Tommy Tabermanin runosta)

Koulutus

Psykologi, PsM, laillistettu ammattihenkilö
Kasvatustieteen maisteri (KM)
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
Moniammatilliset työterveyteen pätevöittävät opinnot

Keskeiset näkökulmat työssäni

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT, engl. ACT)
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mindfulness)
Myötätunto/itsemyötätunto
Kehon ja mielen yhteys
Henkinen kasvu 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kipu ja kuntoutus (mm. tuki- ja liikuntaelinvaivat, fyysiset sairaudet,  mielenterveys, uupumus)
Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
Palautuminen ja rentoutuminen
Stressinhallinta
Oppiminen ja kasvatus, pedagogiikka
Unen huolto, univaikeudet

Julkaisut

Liikka (nyk. Lappi), Merja (2003). Tarinallinen lähestymistapa yksilön ja yhteisön suhteen tutkimiseen: Yksilöiden identiteettiprojekteja organisaation kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin. Jyväskylän yliopisto.

Lappi, Merja (2012). Allergiahelvetistä sopeutumiseen: Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja. Jyväskylän yliopisto.

Lappi, Merja, & Lappalainen, Raimo (2013). Hyväksymis- ja omistautumisterapia lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin edistämisessä. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia, Vol. 18, (1–2), 38–45.

Lappalainen, Päivi; Lappi, Merja; Saari, Eeva-Liisa; Kaipainen, Kirsikka; Lappalainen, Raimo (2019). ”Mielimatka on ollut mieluisa matka” : yhdistelmäkuntoutus vs. perinteinen Silmu-kuntoutus mielenterveysongelmiin ja asiakkaiden kokemukset yhdistelmäkuntoutuksesta. In Salminen, Anna-Liisa; Hiekkala, Sinikka (Eds.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki: Kansaneläkelaitos, 228-250. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Kehittäminen ja hankkeet sekä verkko-ohjelmat

Olen ollut kehittämässä ja toteuttamassa useita erilaisia mielen hyvinvoinnin verkko-ohjelmia, mm.  Kelan mielenterveyskuntoutukseen ja Kipukroonikoille.  Näihin  on vaikuttanut  työkokemukseni Kuntoutus Peurungassa ja oma kokemukseni kroonisen niskakivun kanssa pärjäämisessä. Tulen niskani kipu-oireilun kanssa vihdoin paremmin toimeen: kipujaksot ovat lyhyempiä ja lievempiä, koska minulla on keinoja ymmärtää syitä ja helpottaa oloani mielen ja kehon työkaluilla.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien  verkko-ohjelmien tuominen yleisempään käyttöön ja osaksi omaa palvelutarjontaani on yhtenä työsarkanani parhaillaan.

Verkko-ohjelmien vaikutus mielen hyvinvoinnin suhteen voi olla suuri, koska harjoitteisiin on mahdollista perehtyä juuri silloin kuin itselle sopii . On kuitenkin tärkeää, että olisi myös mahdollista jatkaa työskentelyn syventämistä tai  saada tiiviimpää tukea yksilövastaanotolla.  Myös ryhmän tuki on tutkitusti toimivaa verkko-ohjelmien lisänä. Tutkitusti parhaiten toimii verkko-ohjelma, jossa on mahdollistettu jonkinlainen yksilöllinen tai ryhmämuotoinen tuki prosessille.