Ryhmät

Syksyllä 2020 ei avoimia ryhmiä.

Ohjaan Verkosta Voimaa- hankkeen puitteissa mielen taitojen ryhmiä omaishoitajille.  Lisätietoa:  http://gerocenter.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/omaishoitajien-psyykkisen-hyvinvoinnin-edistaminen/

Jyväskylän Yliopistolla toimin ryhmän ohjaajana ja teen yksilövalmennusta henkilökunnalle suunnatussa  mielen hyvinvoinnin pilotti-hankkeessa.

Molemmissa hankkeissa olen ollut kehittämässä ryhmätapaamisten sisältöä ja hankkeisiin sisältyviä verkko-ohjelmia.