Yrityksille

Mielen Personal Trainer -paketti ryhmille

480 € +ALV
+ 225 € +ALV /hlö
+ matkakulut sopimuksen mukaan.

1. Alkukartoitus
–sisältää 5 kyselyä, joilla selvitetään alkutilanne.

2. Orientoiva luento / Workshop 2,5 h
– motivoiva perehdytys
– harjoituksia
– yksilöllinen arvo- ja tavoitetyöskentely.

3. Harjoittelu (kolme kuukautta)
Mielimatka-verkko-ohjelman avulla
– sisältää itsekseen tehtäviä harjoituksia
– henkilökohtainen psykologin palaute kahden viikon välein.

4. Loppukartoitus
–sisältää 5 kyselyä, joilla selvitetään lopputilanne.

5. Koontiluento / Workshop 2,5 h
–  koonti alku- ja loppukartoituksista
–  harjoituksia
–  prosessin anti
–  yksilöllinen jatkotavoite.

Mielen taitojen harjoittaminen on kuin kuntosalilla käynti: lihakset eivät kasva yhdellä treenillä, vaan muutos vaatii säännöllistä harjoittelua. Mielen Personal Trainer -paketissa mielen taitoja harjoitellaan tutkitusti tehokkaan hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmin. Mielen PT -pakettiin kuuluu ryhmälle yhteinen alku- ja  päätös-workshop. Yksilöllinen harjoittelu tapahtuu verkko-ohjelman kautta, johon sisältyy henkilökohtaiset psykologin palautteet kahden viikon välein.

Mielen taitojen vahvistuminen näkyy arjessa esimerkiksi mielialassa ja jaksamisessa. Vaikutukset näkyvät myös työssä: ajanhallinta ja työhön keskittyminen onnistuvat paremmin, kun on oppinut käsittelemään ja hyväksymään vaikeita tunteitaan ja ajatuksiaan. Lisäksi vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa helpottuu.

Monien asiakkaideni kokemus on, että elämä muuttuu hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteiden avulla merkityksellisemmäksi ja elämänilo palaa tai vahvistuu.

Pakettiin sisältyvä Mielimatka-verkko-ohjelma on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Headstedin yhteistyönä Kelan Etäkuntoutus mielenterveysongelmiin -hankkeessa. Olen toiminut hankkeessa psykologina ja tutkimuskoordinaattorina. Mielimatka perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, joka on kognitiivisen psykologian uusimpia näkökulmia. Sen vaikuttavuudesta on julkaistu yli sata tutkimusta.

https://contextualscience.org/state_of_the_act_evidence

Suomalaisia tutkimuksia:

https://kirjasto.jyu.fi/kauppa/tuotteet/act-accept-and-be-mindful

https://agoracenter.jyu.fi/people/raimo.lappalainen/publications-from-tutka-database

Hyvinvoinnin taidot – luento ja harjoitteet 2,5 h

300 € + ALV (ja matkakulut sopimuksen mukaan)

Luennolla esitellään tutkitusti tehokkaita mielen taitojen harjoituksia muun muassa uupumukseen, stressiin ja masennukseen.

Luennon jälkeen on mahdollista tilata suppeampi Mielen Personal Trainer -paketti 3 kk, johon sisältyy psykologin yksilölliset palautteet kahden viikon välein, kolmen kuukauden ajan hintaan 225 € + ALV / hlö.

Mikäli pakettiin sisällytetään alku- ja loppukartoitus, palaute ja jatkosuunnitelmat videovälitteisesti tai puhelimitse (30 min), niin paketin hinta on 300 € + ALV / hlö.

Muut luennot ja Workshopit

1,5 h / 250 €  + ALV (matkakulut sopimuksen mukaan)

Teemat:

– Voimavarapolku (toteutetaan luonnossa, sisältää läsnäolon ja myötätunnon  harjoituksia)
– Myötätunto ja kiitollisuus voimavaroina
– Stressin hallinta
– Uni ja univaikeuksien itsehoito

Kaikissa luennoissa on  taustanäkökulmana hyväksymis- ja omistautumisterapia ja siihen liittyvät hyvinvoinnin taidot.